Χυλοπίτες

Χυλοπίτες Γρεβενών, 500γρ.

Πέτουρα

Πέτουρα Γρεβενών, 500γρ.

Πέτουρα

Πέτουρα με άγρια μανιτάρια Γρεβενών, 500γρ.

Πέτουρα

Πέτουρα ολικής δίκοκκου σιταριού Γρεβενών, 400γρ.

Χυλοπίτες

Χυλοπίτες με μαύρη τρούφα, 300γρ.

Χυλοπίτες

Χυλοπίτες με άγρια μανιτάρια, 500γρ.

Χυλοπιτάκι

Χυλοπιτάκι ολικής δίκοκκου σιταριού Γρεβενών, 400γρ.

Χυλοπίτες

Χυλοπίτες ολικής δίκοκκου σιταριού Γρεβενών, 400γρ.

Χυλοπίτες

Χυλοπίτες λαχανικών Γρεβενών, 500γρ.

Μακαρονάκι

Μακαρονάκι ολικής δίκοκκου σιταριού Γρεβενών, 400γρ.

Χυλοπιτάκι

Χυλοπιτάκι Γρεβενών, 500γρ.

Πέννες

Πέννες Γρεβενών, 500γρ.

Τραχανάς

Τραχανάς ξινός Γρεβενών, 500γρ.

Κριθαράκι

Κριθαράκι Γρεβενών, 500γρ.

Κους κους

Κους κους Γρεβενών, 500γρ.

Εβριστόν

Εβριστόν Γρεβενών, 500γρ.

Μανέστρα (Κριθαράκι)

Μανέστρα (Κριθαράκι) ολικής δίκοκκου σιταριού Γρεβενών, 400γρ.

Τραχανάς

Τραχανάς ξινός ολικής δίκοκκου σιταριού Γρεβενών, 400γρ.